Disclaimer

Gebruik van informatie

Deze website streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Grow up box aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen en de gebruiker van de website ontstaan.

Beeld- en videomateriaal

Deze website is visueel en beeldmateriaal is van groot belang. De meeste foto’s zijn door ons zelf gemaakt. Eventuele auteursrechtenvrije foto’s zijn afkomstig van Freepik, Pixabay, Unsplash, Pexels, Fotor en Wikimedia. In sommige gevallen gaat het om beeldmateriaal dat geplaatst is in de oorspronkelijke artikelen in tijdschriften of op Facebook. In dat geval wordt de bron onder het artikel vermeld. In het geval van Facebook en Instagram feeds worden de links geplaatst via embed of iframe. In het geval van videomateriaal van YouTube of Vimeo gaat het om links naar hun websites. 

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. www.growupbox.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Disclaimer voor het laatst aangepast op 06/02/2021